Kidizoom® Twist Plus

VTech Przedział wiekowy: 3-9 lat

Kidizoom® Twist Plus – pierwszy aparat fotograficzny dla dziecka!

Dziecinnie prosty aparat fotograficzny

Kidizoom® Twist Plus to nowoczesny aparat fotograficzny, który dostosowany jest do potrzeb i umiejętności małych dzieci. Zachęć swoje dziecko do rozwijania kreatywności i pozwól mu fotografować i kreować własny, wspaniały świat. Kidizoom ma nowoczesny kształt, co z pewnością zachęci dzieci, by przyjrzały mu się bliżej.

Kidizoom® to wyjątkowy aparat, który nie wymaga zaawansowanej wiedzy, by nauczyć się nim posługiwać. Dzięki funkcji Twist, dzieci będą mogły obracać obiektyw. Pozwoli to pstrykać zdjęcia przed sobą, a także tworzyć mistrzowskie selfie. Dzięki Kidizoom® dzieci odkryją niezwykłą pasję, jaką jest fotografowanie.

Główne funkcje aparatów Kidizoom

 • Filtry w różnych kolorach,
 • Różnorodne efekty animacji,
 • Nagrywanie informacji głosowych,
 • Gry z możliwością personalizacji.

Projektanci zadbali o trwałość zabawki. Ma ona opływowe kształty, które zwiększają odporność na uderzenia. Aparat jest obudowany miękkim, wytrzymałym tworzywem, co również zwiększa jego trwałość. Aparat Kidizoom® zachęca do aktywności i kreatywności, którą dzieci mogą wykazać się przy przerabianiu zdjęć.

 • Ma­try­ca 2 Mpix
 • 4-krot­ny zoom cy­fro­wy
 • Ko­lo­ro­wy ekran 2,2 ca­la
 • moż­li­wość podłą­cze­nia do TV
 • Po­nad 40 śmiesz­nych efek­tów do zdjęć
 • Wbu­do­wa­na lam­pa bły­sko­wa z au­to­fo­cu­sem
 • Po­dwój­ny wi­zjer – bar­dzo du­że uła­twie­nie dla dziec­ka
 • Moż­li­wość ro­bie­nia zdjęć, fil­mi­ków i na­gry­wa­nia dźwię­ków
 • 256 MB pa­mię­ci wbu­do­wa­nej – do 400 zdjęć lub 10 min. fil­mu
 • Moż­li­wość roz­sze­rze­nia pa­mię­ci, dzię­ki gniaz­du na po­pu­lar­ne kar­ty pa­mię­ci SD (kar­ta SD nie jest czę­ścią ze­sta­wu)
 • 5 ła­twych gier, któ­re za­pew­nią świet­ną roz­ryw­kę dla naj­młod­szych, np. w po­dró­ży
 • Apa­rat po­sia­da sze­reg efek­tów, któ­re moż­na do­łą­czyć do zdjęć i do fil­mów
 • W opa­ko­wa­niu znaj­du­je się ka­bel USB umoż­li­wia­ją­cy podłą­cze­nie apa­ra­tu do kom­pu­te­ra i ko­pio­wa­nie zdjęć

Program do edycji zdjęć VTech Kidizoom® jest skierowany do dzieci i prosty w użyciu.

Zabawne ramki, śmieszne akcesoria, efekty specjalne i animacje rozwijają wyobraźnię dziecka i zapewniają mu wyjątkową zabawę. Do dzieła! Najpiękniejsze obrazy tworzy się z pasją!


Do pobrania:

 1. Pro­gram do edycji na system PC · Pro­gram do edycji na system MAC
 2. Instrukcja obsługi aparatu cyfrowego Kidizoom®
 3. Instrukcja obsługi programu do edycji zdjęć Kidizoom®

Kod produktu: 60342


Zobacz również