Hit

Migocząca Hula-Kula

VTech Przedział wiekowy: 6-24 miesięcy

Migocząca Hula-Kula to interaktywna zabawka dla dzieci, która świetnie stymuluje i zachęca do rozwoju. Zabawka zachwyci Twojego malucha i przygotuje go do stawiania pierwszych kroków.

Radość z odkrywania

Edukacyjna zabawka Migocząca Hula-Kula, świetnie rozbudza ciekawość i chęć do poznawania świata. Maluchy bardzo chętnie sprawdzą jej funkcje i efekty specjalne, a te są naprawdę ciekawe. Po pierwsze – ruch. Specjalnie zaprojektowany mechanizm samoczynnie wprawia kulę w ruch, co stanowi zachętę dla dzieci do rozwijania swojej motoryki i stawiania pierwszych kroków. Maluchy z radością gonią za kulą, za co zostają nagradzane światłami i dźwiękami.

Dodatkowa edukacja poprzez wesołą zabawę

Kiedy dzieci usiądą przy kuli, mogą przyciskać guziki. Usłyszą wówczas nazwy cyfr, zwierzątek, a także zabawne piosenki i melodie. Zabawka zapozna również z podstawowymi kształtami i kolorami. Migocząca Hula-Kula świetnie symuluje zmysł dotyku, dzięki wypukłym zwierzątkom oraz wystającym tasiemkom.

Interaktywna zabawka jest w polskiej wersji językowej i posiada 2 poziomy głośności. Dodatkową wygodą jest automatyczne wyłączenie, w celu oszczędzania baterii.

Migocząca Hula-Kula to wspaniały pomysł na prezent dla małego dziecka. Kula przeznaczona jest dla dziewczynek i chłopców, którzy ukończyli 6 miesiąc życia.

 • Pol­ska wer­sja ję­zy­ko­wa
 • Mi­go­czą­ce przy­ci­ski z cy­fer­ka­mi i we­so­łe me­lo­die
 • Sa­mo­czyn­ne wpra­wia­nie w ruch
 • Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cza­nia oszczę­dza ba­te­rie
 • 2 po­zio­my gło­śno­ści
 • Funk­cjo­nal­ne i tr­wa­łe wy­ko­na­nie
 • Ro­zwi­ja wy­obraź­nię, wspo­ma­ga roz­wój sen­so­rycz­ny i umie­jęt­no­ści mo­to­rycz­ne
 • Za­chę­ca do po­zna­wa­nia świa­ta
 • Wyróżnienie w konkursie „Świat przyjazny dziecku” organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka
  Wyróżnienie w konkursie „Świat przyjazny dziecku” organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Nagroda „Najlepszy Produkt 2011” miesięcznika „Dziecko”
  Nagroda „Najlepszy Produkt 2011” miesięcznika „Dziecko”

Kod produktu: 60103


Zobacz również